TRAO HỌC BỔNG

TRAO HỌC BỔNG

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 1349/SGDDT/GDTH ngày 29/8/2019 của Sở giáo dục – đào tạo tỉnh Đak Lak. V/v tổ chức sân chơi ý tưởng trẻ thỏ cho học sinh tiểu học. sáng ngày 22/6/2020 đại diện Hon da Việt nam đã trao số tiền 5.000.000 đồng cho 10 em học sinh nghèo, khó khăn của trường. ...
Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm hoc 2020-2021 của trường tiểu học Kim Đồng

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm hoc 2020-2021 của trường tiểu học Kim Đồng

Lượt xem:

PHÒNG GDĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc An Lạc, ngày 20 tháng 7 năm 2020 THÔNG BÁO ( V/v tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021) – Thực hiện hướng dẫn số 03/HD-PGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của phòng GDĐT Thị xã Buôn Hồ V/v tuyển sinh... ...
TRAO HỌC BỔNG

TRAO HỌC BỔNG

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 1349/SGDDT/GDTH ngày 29/8/2019 của Sở giáo dục – đào tạo tỉnh Đak Lak. V/v tổ chức sân chơi ý tưởng trẻ thỏ cho học sinh tiểu học. sáng ngày 22/6/2020 đại diện Hon da Việt nam đã trao số tiền 5.000.000 đồng cho 10 em học sinh nghèo, khó khăn của trường. ...
ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2019-2020

ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của HDĐ năm học 2019-2020. ngày 13/6/2020 Liên đội TH Kim Đồng tổ chức đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2019-2020. Đến dự đại hội có sự hiện diện của Đ/c Đào Thị Chung – Chủ tịch hội đồng đội thị xã Buôn Hồ và đ/c Mai Bá Vinh – Chủ tịch HDĐ phường An... ...