TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆN COVID – 19

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆN COVID – 19

Lượt xem:

Thực hiện cồng văn chỉ đạo của cấp trên về việc toàn dân phòng chống dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 01/02/2021 Liên đội và nhà trường kết hợp tuyên truyền về phòng chống dịch bênh Covid cho học sinh và cán bộ giáo viên toàn trường. Trong chuyên đề này Cán bội y tế của trường và trạm y tế phường An lạc đã chuyển đến các em đó... ...
Hoạt động chào mừng kỉ niệm 80 ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hoạt động chào mừng kỉ niệm 80 ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Trong chuỗi hoạt động lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5/1941 – 15/5/2021. ngáy 24/4/2021 Liên đội Kim Đồng tham gia hội thi NGHI LỄ, NGHI THỨC, CHỈ HUY ĐỘI GIỎI và liên hoan tiếng kèn đội cấp Tỉnh tại Nhà văn hóa thanh thiếu nhi Đăk Lăk. Tham gia hội thi có 29 em trong đội nghi lễ và... ...
Hoạt động chào mừng kỉ niệm 80 ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hoạt động chào mừng kỉ niệm 80 ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Trong chuỗi hoạt động lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5/1941 – 15/5/2021. ngáy 24/4/2021 Liên đội Kim Đồng tham gia hội thi NGHI LỄ, NGHI THỨC, CHỈ HUY ĐỘI GIỎI và liên hoan tiếng kèn đội cấp Tỉnh tại Nhà văn hóa thanh thiếu nhi Đăk Lăk. Tham gia hội thi có 29 em trong đội nghi lễ và... ...