PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TIẾT KIỆM

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 07 -KH/HĐĐ ngày 04/09/2017 của Hội đồng đội thị xã Buôn Hồ về việc Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ và phong trào “Tiết kiệm” năm học 2018 – 2019. Căn cứ kế hoạch số 26/KHLĐ liên đội. sáng nay 25/9/2018 liên đội Kim Đồng phát động phong trào trên tất cả 21 chi đội, lớp nhi đồng. mong rằng trong năm học này các chi đội, lớp nhi đồng sẽ hoàn thành xuất sắc nội dung kế hoạch.