Phát động cuộc thi vẽ tranh . Chủ đề: Vườn trường mơ ước của em.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện thông báo số 15-TB/HĐĐ, ngày 08 tháng 10 năm 2018 về việc tham gia cuộc thi vẽ tranh năm 2018 của Hội đồng đội tỉnh Đắk Lắk. Nhằm giúp các em thiếu nhi tham gia tốt cuộc thi sáng ngày 11/10/2018 Liên đội Kim đồng tổ chức phát động cuộc thi đến tất cả học sinh, đội viên trong toàn liên đội hưởng ứng tham gia cuộc thi một cách sôi nổi….