Khen thưởng đột xuất cho họa sinh đạt giải cao trong hội thi.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 01/12/2020 trong lễ chào cờ đầu tuần nhà trường biểu dương và trao giấy khen cho 04 học sinh đạt giải cao trong Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm học 2020-2021 do Sở giáo dục & Đào tạo tổ chức.