HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 26.3.2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 của L:ên đội. Ngày 23.3.2019 liên đội tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe với các hoạt động phong phú cho các em đội viên, thiếu nhi trong toàn trường.