NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trin hf năm học 2021-2022, sáng ngày 25/5/2022 thư viện nhà trường kết hợp với liên đội tổ chức NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH. Trong ngày hội đọc sách lần này thư viện nhà trường đã ttrieenr khai cuộc vận động quyên góp sách để bổ sung nguồn sách thêm phong phú cho thư viện.