TIN MỚI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sau thời gian 120 ngày nghỉ vì đại dich COVID 19. Hôm nay các em học sinh khối 1,2 và 5 đã được học tại trường. Công tác đón học sinh được được nhà trướng thực hiện chu đáo đảm bảo an toàn 5K.