TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND thị xã Buôn Hồ về Tuyên truyền Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940 – 2020); Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT, ngày 16/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940 – 2020)
Ngày 29/4/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư chi bộ, chi bộ trường TH Kim Đồng tổ chức sinh hoạt chính trị góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Đa số các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã có những góp ý theo nhóm vấn đề trọng tâm, bảo đảm các nội dung được cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đoàn thể nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc, từ đó có ý kiến góp ý hiệu quả, không “qua loa”, hình thức. Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, phát triển chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thị xã, đảng bộ tỉnh và trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.