TUYÊN TRUYỀN VỀ TÁC HẠI CỦA PHÁO NỔ VÀ CÁC LOẠI ĐỒ CHƠI NGUY HIỂM

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 04/01/2021 đội tuyên truyền Công an thị xã Buôn Hồ tổ chuwcsa tuyên truyền về tác hại của các loại pháo nổ và các loại đồ chơi nguy hiểm cho học sinh khối sáng, tham dự buổi tuyên truyền có tất cả Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà ttruowngf và hơn 500 em học sinh khối buổi sáng.